Alt henger sammen - spis og bli spist

Hva er en puppe? Er brilleslangen giftig? Hva er urskog? Hvorfor er fjellreven nesten utryddet? Har du hørt om geirfuglen?

I dette kapitlet skal vi se på noen vanlige planter og dyr i skogen og samspillet mellom dem. Du skal lære om hvordan vi utnytter det som fins i skogen, og om hva som kan skje hvis vi driver for mye jakt og fangst.