Magnetisme - virker det tiltrekkende?

Hva er en magnet? Hva kan vi bruke magneter til? Hvordan kan vi lage elektrisk strøm ved hjelp av magneter? Har du sett nordlys noen gang? Hva er det?

I dette kapitlet skal du lære om magneter, om hvordan de virker, og om hva vi kan bruke dem til. Vi skal se på sammenhengen mellom magnetisme og elektrisitet, og du skal få vite hva nordlys kommer av.

Til dette kapitlet er det laget en felles oppgavesamling, siden kapitlet ikke er så langt. De fleste oppgavene er på nivå 1.