Globus Naturfag 5

 

Globus Naturfag 5

Elevbok 5 har følgende kapitler:

  1. Det myldrende livet – fra mikrosmått til gigastort
  2. Jorda – liten kule i stort univers
  3. Magnetisme – virker det tiltrekkende?
  4. Alt henger sammen – spis og bli spist

 Under hvert kapittel finner du:

  • Ulike typer oppgaver som er knyttet til hvert kapittel/underkapittel i boka 
  • Lenker til nyttige nettsteder 
  • Prøve til hvert av kapitlene