Energi må til, eller skjer det ingen ting

Hva menes med bevegelsesenergi? Hvorfor kalles kull, olje og gass for fossilt brensel? Hva er drivhuseffekten? Hvilke enøk-tiltak bruker dere hjemme?

I dette kapitlet ser vi på hva energi er, hvilke energikilder vi har, og hvordan vi kan utnytte dem. Vi tar også opp hvordan bruk av energi kan forandre omgivelsene våre, og hvilke energikilder vi bør bruke i framtiden.

Du kan prøve kunnskapene dine ved å gå løs på de ulike oppgavene som ligger her under kapittel 3 på nettstedet: Løs kryssordet, finn ut hva som er på bildet, løs flervalgsoppgavene osv.

Det er også lagd en kapittelprøve. Kanskje det kan være moro å prøve hva du kan før du har lest kapitlet, for så å ta prøven på nytt etter at dere har gjennomgått kapitlet? Har du lært noe nytt?