For læreren

Innholdet i denne mappen er i første rekke ment for læreren, men mange elever vil sikkert også ha glede av å søke kunnskap gjennom nettstedene med lenker som blir presentert her. Nettstedene handler både om Kunnskapsløftet og ikke minst om fagstoff knyttet til tekst og oppgaver i kapitlene i elevboka.

Det er dessverre alltid en del av nettstedene som endrer adresse eller utgår helt, uten at vi kan gjøre noe med det. Men vi forsøker så langt som mulig å kontrollere og være ajour med slike endringer. Vi mottar likevel gjerne en tilbakemelding fra dere brukere, hvis dere skulle oppdage "døde" lenker. 

Lykke til med mange spennende og interessante nettbesøk!