Test deg selv

Her kan du sjekke egne kunnskaper før og etter gjennomgangen av lærestoffet i kapitlet.

Det er laget bare én prøve her, siden dette kapitlet er nokså kort.