Oppgaver til boka

Til dette kapitlet er det laget en felles oppgavesamling. De fleste oppgavene er på nivå 1.